תקציר עמ' 128 - ת. 40

מציאת שיפוע ישר לפי שתי נקודות שעליו, נוסחה למציאת משוואת הישר.