תקציר עמ' 126 - ת. 13

מציאת שיפוע ישר לפי שתי נקודות שעליו, נוסחה למציאת משוואת הישר.