תקציר עמ' 123 - דוגמא א'

נוסחה למציאת שיפוע ישר על פי שתי נקודות, נוסחה למציאת משוואת הישר על פי שתי נקודות