תקציר עמ' 122 - ת. 27

מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה שעליו