תקציר עמ' 120 - ת. 11

מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה שעליו