תקציר עמ' 119 - ת. 23

קביעת המצב ההדדי בין ישרים - צורות הנדסיות