חישובים שונים בצורות הנדסיות בעזרת המצב ההדדי של הישרים, עמ' 117 - דוגמה