קביעת המצב ההדדי של הישרים - חיתוך, הקבלה, התלכדות