תקציר עמ' 118 - ת. 18

קביעת המצב ההדדי של הישרים - חיתוך, הקבלה, התלכדות