תקציר מצב הדדי בין ישרים

נוסחה למציאת מרחק בין שתי נקודות