תקציר עמ' 116 - ת. 35

מציאת המרחק בין שתי נקודות,