תקציר עמ' 114 - ת. 24

מציאת שיעורי נקודה על ישר החותך את ציר ה-x