תקציר עמ' 113 - ת. 15

מציאת שיעורי נקודה בעזרת הנוסחה למציאת מרחק בין שת נקודות