תקציר עמ' 113 - ת. 8

הוכחת משולש שווה שוקיים על פי שיעורי קודקוד המשולש (שימוש בנוסחת מציאת מרחק בין שתי נקודות)