תקציר עמ' 112 - דוגמה ב

חישוב שטח משולש בעזרת שימוש בנוסחה למציאת מרחק בין שתי נקודות