תקציר המרחק בין שתי נקודות

נוסחה למציאת מרחק בין שתי נקודות, עמ' 111 - דוגמה א'