תקציר עמ' 110 - ת. 26

מציאת אמצע קטע על נקודות הקצע, מציאת נקודת קצה על פי אמצע הקטע