תקציר האמצע של קטע

מציאת אמצע קטע על נקודות הקצע, מציאת נקודת קצה על פי אמצע הקטע, עמ' 107 - דוגמה