תקציר עמ' 106 - ת. 21

הגדרת מרחק בין נקודה לישר במערכת צירים