תקציר משוואת ישר ותיאורו הגרפי

המשוואה המפורשת של הישר ותיאורו הגרפי, פונקציה ממעלה ראשונה, קו ישר, שיפוע הישר, המקדם החופשי