המשוואה המפורשת של הישר ותיאורו הגרפי, פונקציה ממעלה ראשונה, קו ישר, שיפוע הישר, המקדם החופשי