תקציר זוית פנימית במעגל

הגדרת זוית פנימית במעגל, משפט בנושא זוית פנימית במעגל