הגדרת זוית פנימית במעגל, משפט בנושא זוית פנימית במעגל