הגדרת הזוית ההיקפית, זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת, עמ' 202 - 204 - דוגמה א׳