תקציר עמ' 323 - ת. 10

תרגיל חזרה מסכם בנושא דמיון משולשים במעגל