תקציר עמ' 322 - ת. 5

תרגיל חזרה בנושא דמיון משולשים במעגל, תזכורת בנושא המשפטים המתייחסים לרדיוסים של מעגלים חוסמים וחסומים במשולשים