תרגיל חזרה מתקדם בנושא דמיון משולשים במעגל, חישוב שטח משולש, חישוב שטח טרפז