תקציר עמ' 320 - ת. 15

תרגיל חזרה מתקדם בנושא דמיון משולשים במעגל, חישוב שטח משולש, חישוב שטח טרפז