תקציר עמ' 319 - ת. 8

תרגיל חזרה יסודי בנושא דמיון משולשים במעגל