תקציר עמ' 317 - ת. 23

תרגיל מתקדם בנושא דמיון משולשים הכולל משיק למעגל, הוכחת דמיון משולשים, חישוב רדיוס מעגל,