תקציר עמ' 315 - ת. 13

תרגיל מתקדם בנושא דמיון משולשים הכולל משיק למעגל, שני מעגלים משיקים