תרגיל בנושא דמיון משולשים הכולל משיק למעגל, חישוב יחס הדמיון, חישוב שטח משולש ושטח מרובע