תקציר דמיון משולשים במעגל - משיק

בעיות המבוססות על דמיון משולשים והכוללות משיק למעגל, עמ' 311 - דוגמה