בעיות המבוססות על דמיון משולשים והכוללות משיק למעגל, עמ' 311 - דוגמה