תקציר עמ' 310 - ת. 11

תרגיל מתקדם בנושא דמיון משולשים חסומים במעגל, חישוב רדיוס מעגל חוסם משולש