תרגיל מתקדם בנושא דמיון משולשים חסומים במעגל, חישוב רדיוס מעגל חוסם משולש