תקציר עמ' 308 - ת. 3

דמיון משולשים חסומים במעגל, הוכחת דמיון משולשים