תקציר עמ' 306 - ת. 13

תכונת חוצה זוית של משולש במעגל והמשפט ההפוך במעגל, חישוב יחס שטחי משולשים, חישוב רדיוס מעגל