תקציר עמ' 306 - ת. 11

תכונת חוצה זוית של משולש במעגל והמשפט ההפוך במעגל