תקציר עמ' 302 - ת. 6

תרגיל חזרה מסכם בנושא היקף המעגל ושטחו, חישוב שטח מעגל