תקציר הגדרת מקטע וטבעת

הגדרת מקטע, חישוב שטח של מקטע, הגדרת טבעת, חישוב שטח טבעת, שטח טבעת המוגבלת בין שני מעגלים, עמ׳ 300 - ת. 6