תקציר עמ' 298 - ת. 14

תרגיל מתקדם בנושא חישוב היקף ושטח מעגל