תקציר היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה

תזכורת בנושא נוסחאות לחישוב היקף ושטח מעגל, אורך קשת ושטח גיזרה, עמ׳ 297 - ת. 9