תקציר עמ' 294 - ת. 25

תרגיל מסכם בנושא משפט פיתגורס במעגל, חישוב ניצבי משולש ישר זוית החוסם רבע מעגל