תקציר עמ' 293 - ת. 19

המשפט ההפוך למשפט פיתגורס במעגל, חישוב רדיוס מעגל חוסם משולש