תקציר עמ' 292 ת. 13

שימושים למשפט פיתגורס במעגל - המשיק למעגל, חישוב רדיוס מעגל חסום במשולש ישר זוית