תקציר עמ' 289 - דוגמה ב'

שימושים למשפט פיתגורס במעגל - המשיק למעגל, חישוב רדיוס מעגל