תקציר משפט פיתגורס במעגל

שימושים למשפט פיתגורס במעגל - מיתרים וזויות במעגל, חישוב צלעות ושטחי משולשים, עמ' 289 - דוגמה א'