חישוב שטחי משולשים ומרובעים במעגל, נוסחאות לחישוב שטחים של מרובעים ומשולש