תקציר עמ' 287 - ת. 5

חישוב שטחי משולשים ומרובעים במעגל, נוסחאות לחישוב שטחים של מרובעים ומשולש