תקציר עמ' 244 - ת. 6

תרגיל חזרה מתקדם בנושא המשיק למעגל, יישום המושגים והמשפטים העיקריים בנושא המשיק למעגל