תקציר עמ' 244 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא המשיק למעגל, יישום המושגים והמשפטים העיקריים בנושא המשיק למעגל