תקציר עמ' 242 - ת. 6

תרגיל חזרה בנושא המשיק למעגל