תקציר עמ' 240 - ת. 11

תרגיל מתקדם בנושא זוית בין משיק למיתר