תקציר עמ' 235 - ת. 14

תרגיל בנושא חציית הזוית בין המשיקים