תקציר עמ' 233 - ת. 7

תרגיל בנושא שוויון המשיקים, תכונות משיקים היוצאים מאותה נקודה