תרגיל בנושא שוויון המשיקים, תכונות משיקים היוצאים מאותה נקודה