תקציר עמ' 233 - ת. 5

תכונות משיקים היוצאים מאותה נקודה (שוויון משיקים, חציית הזוית בין המשיקים)